[1]
HariantoP., “HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN AKURASI PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERAWAT DALAM PELAKSANAAN TRIAGE”, JIKMH, vol. 4, no. 1, pp. 1-7, Oct. 2015.