[1]
KumalaR. and YudhastutiR., “HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU DAN HIGIENE PERORANGAN DENGAN KEJADIAN KECACINGAN PADA MURID TAMAN KANAK-KANAK IBNU HUSAIN SURABAYA”, JIKMH, vol. 5, no. 2, pp. 73-82, Oct. 2016.