(1)
KurniawatiN.; YudhastutiR. HUBUNGAN IKLIM DAN ANGKA BEBAS JENTIK DENGAN KEJADIAN DEMAM BERDARAH DENGUE DI PUSKESMAS PUTAT JAYA. JIKMH 2016, 5, 157-166.