(1)
HariantoP. HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN AKURASI PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERAWAT DALAM PELAKSANAAN TRIAGE. JIKMH 2015, 4, 1-7.